ทัวร์รัสเซีย SUPER PRO RUSSIA มอสโคว์ ซากอร์ซ 5 วัน 3 คืน

SKU : บิน WY_MOS-ZA5DWY_PVJJ

เดินทาง : มกราคม - กันยายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
25-29 ม.ค.6329,999.-
08-12 ก.พ.63
26 ก.พ.-01 มี.ค.63
11-15 มี.ค.63
25-29 มี.ค.63
02-06 เม.ย.63
11-15 เม.ย.63
01-05 พ.ค.63
27-31 พ.ค.63
03-07 มิ.ย.63
24-28 มิ.ย.63
03-07 ก.ค.63
24-28 ก.ค.63
08-12 ส.ค.63
09-13 ก.ย.63
23-27 ก.ย.63


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพ – มอสโคว์                                       


วันที่ 2 :
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล– ห้างกุม                   


วันที่ 3 :
ซาร์กอส (Zagorsk) - MATRESHAKA FACTORY - METRO - ถนนอารบัต                                                


วันที่ 4 :
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – IZMAILOVSKY SOUVENIR      


วันที่ 5 :
กรุงเทพฯ

 

Powered by MakeWebEasy.com