ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 3 วัน 2 คืน

SKU : บิน PG_MDL-RM01-PG_PVJJ

เดินทาง : มีนาคม - พฤศจิกายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 06-08 มี.ค. 6311,900.-
24-26 เม.ย. 63 
12-14 มิ.ย. 63 
 26-28 มิ.ย. 63
 17-19 ก.ค. 63
 31 ก.ค. – 02 ส.ค. 63
14-16 ส.ค. 63 
 21-23 ส.ค. 63
11-13 ก.ย. 63 
 18-20 ก.ย. 63
 02-04 ต.ค. 63
 16-18 ต.ค. 63
 06-08 พ.ย. 63
 13-15 พ.ย. 63


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พุกาม - จุดชมวิวเมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง


วันที่ 2 :
พุกาม - วัดมนูหา - วัดกุบยางกี - วิหารสัพพัญญู - วัดอนันดา - เครื่องเขิน - วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อู่เป็ง  


วันที่ 3 :
มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - มัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ-พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์-กรุงเทพฯ  

 

Powered by MakeWebEasy.com