ทัวร์ WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : บิน VZ_VIT-WH05-VZ_PVJJ

เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2563

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
17-20 ม.ค. 63 10,900.-
 31 ม.ค.- 03 ก.พ. 63
14-17 ก.พ. 63 
 28 ก.พ.- 02 มี.ค. 63
 13-16 มี.ค. 63


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – พระราชวังโบราณ – ตลาดดองบา


วันที่ 2 :
เว้ – แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ –ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - ดานัง


วันที่ 3 :
ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน –สะพานมังกร


วันที่ 4 :
ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ


สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com