ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ทาเทยาม่า [เลทส์โก ซูโม่เจแปนแอลป์] 5 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน XJ_ZNGO13_ZEJJ

เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 19 – 23 เมษายน 256329,999.-
26 – 30 เมษายน 2563 
 03 – 07 พฤษภาคม 2563
(วันฉัตรมงคล และวันวิสาขบูชา)
27,999.-
 10 – 14 พฤษภาคม 256325,999.-
 17 – 21 พฤษภาคม 2563
 24 – 28 พฤษภาคม 2563
 31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563
(วันเฉลิมฯ พระราชินี)
 27,999.-
 07 – 11 มิถุนายน 2563 25,999.-
 14 – 18 มิถุนายน 2563
 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง


วันที่ 2 : 
นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์


วันที่ 3 :
เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


วันที่ 4 :
สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท


วันที่ 5 :
สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com