ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก พิงค์มอสโชกุน] 5 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน SL_ZNRT11_ZEJJ

เดินทาง : พฤษภาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 06 – 10 พฤษภาคม 2563
(วันวิสาขบูชา)
23,999.- 
 07 – 11 พฤษภาคม 256322,999.-
 08 – 12 พฤษภาคม 2563
 09 – 13 พฤษภาคม 2563
 10 – 14 พฤษภาคม 2563
 11 – 15 พฤษภาคม 2563
 12 – 16 พฤษภาคม 2563
 13 – 17 พฤษภาคม 2563
 14 – 18 พฤษภาคม 2563
 15 – 19 พฤษภาคม 2563
 16 – 20 พฤษภาคม 2563
 17 – 21 พฤษภาคม 2563
 18 – 22 พฤษภาคม 2563
 19 – 23 พฤษภาคม 2563
20 – 24 พฤษภาคม 2563 
 21 – 25 พฤษภาคม 2563
 22 – 26 พฤษภาคม 2563
 23 – 27 พฤษภาคม 2563
 24 – 28 พฤษภาคม 2563
 25 – 29 พฤษภาคม 2563
26 – 30 พฤษภาคม 2563  19,999.-
 27 – 31 พฤษภาคม 2563 22,999.-
 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563
 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563
(วันเฉลิมฯ พระราชินิ)
 23,999.-


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง


วันที่ 2 :
นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ


วันที่ 3 :
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ทุ่งดอกพิงค์มอส  - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ


วันที่ 4 :
อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)


วันที่ 5 :
สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com