ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน WE_WE102_ITCJJ

เดินทาง : มีนาคม-มิถุนายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
18-22 มี.ค.63  12,888.- 
25-29 มี.ค.63 
01-05 เม.ย.63     13,888.-    
22-26 เม.ย.63 
02-04 พ.ค.63 
20-24 พ.ค.63 
10-14 มิ.ย.63 12,888.- 

*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า*


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางเต๋อ                                    


วันที่ 2 :
สวนฟงหลินฮวาไห่-เมืองฟ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานหงเฉียว


วันที่ 3 :
จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-OPTION:เขาอวตาร


วันที่ 4 :
พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย-ภูเขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก-OPTION:โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว


วันที่ 5 :
จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงหลู่-สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com