ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ [เลทส์โก นินจาวิสทีเรีย สตรอง] 6 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน XJ_ZNRT08_ZEJJ

เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 17 – 22 เมษายน 256329,999.-
 18 – 23 เมษายน 256328,999.-
19 – 24 เมษายน 2563 
21 – 26 เมษายน 2563 
 22 – 27 เมษายน 256329,999.-
 23 – 28 เมษายน 2563
 24 – 29 เมษายน 2563
 25 – 30 เมษายน 256328,999.-
04 – 09 พฤษภาคม 2563
(วันฉัตรมงคล และวันวิสาขบูชา)
29,999.-
05 – 10 พฤษภาคม 2563
(วันวิสาขบูชา) 
 06 – 11 พฤษภาคม 2563
(วันวิสาขบูชา)
 07 – 12 พฤษภาคม 2563
26,999.-

 08 – 13 พฤษภาคม 2563
 09 – 14 พฤษภาคม 2563
 10 – 15 พฤษภาคม 2563
 11 – 16 พฤษภาคม 2563
 12 – 17 พฤษภาคม 2563
 13 – 18 พฤษภาคม 2563
14 – 19 พฤษภาคม 2563
15 – 20 พฤษภาคม 2563
16 – 21 พฤษภาคม 2563
17 – 22 พฤษภาคม 2563
18 – 23 พฤษภาคม 2563
19 – 24 พฤษภาคม 256325,999.-


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง


วันที่ 2 :
สนามบินนาริตะ - นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์


วันที่ 3 :
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - เทศกาลชมทุ่งพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ


วันที่ 4 :
อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)


วันที่ 5 :
นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - สวนดอกไม้อาชิคางะ - สนามบินนาริตะ


วันที่ 6 : กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com