ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

SKU : บิน VZ_PVN22_PBKJJ

เดินทาง : เมษายน-กันยายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
03-05 เม.ย. 20 13,999.-
04-06 เม.ย. 20 14,999.- 
05-07 เม.ย. 2013,999.-  
10-12 เม.ย. 20 
11-13 เม.ย. 20  15,999.-  
13-15 เม.ย. 20 
14-16 เม.ย. 20 14,999.- 
15-17 เม.ย. 20  13,999.-   
16-18 เม.ย. 20 
17-19 เม.ย. 20 
18-20 เม.ย. 20  12,999.-   
24-26 เม.ย. 20 
25-27 เม.ย. 20 
30 เม.ย. - 02 พ.ค. 20 13,999.- 
01-03 พ.ค. 20    14,999.-    
02-04 พ.ค. 20 
03-05 พ.ค. 20 
04-06 พ.ค. 20
08-10 พ.ค. 20 13,999.- 
09-11 พ.ค. 20 14,999.- 
 15-17 พ.ค. 20    12,999.-      
16-18 พ.ค. 20
22-24 พ.ค. 20 
23-25 พ.ค. 20
29-31 พ.ค. 20 
30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 20 
05-07 มิ.ย. 20 11,999.-  
06-08 มิ.ย. 20 
12-14 มิ.ย. 20 12,999.- 
13-15 มิ.ย. 20  11,999.-   
19-21 มิ.ย. 20 
20-22 มิ.ย. 20 
26-28 มิ.ย. 20
27-29 มิ.ย. 20
03-05 ก.ค. 2012,999.-
04-06 ก.ค. 2014,999.-
05-07 ก.ค. 2013,999.-
06-08 ก.ค. 2012,999.-
10-12 ก.ค. 2011,999.-
11-13 ก.ค. 20
17-19 ก.ค. 20
18-20 ก.ค. 20
24-26 ก.ค. 2013,999.-
25-27 ก.ค. 20
26-28 ก.ค. 20
31 ก.ค. - 02 ส.ค. 2011,999.-
01-03 ส.ค. 20
07-09 ส.ค. 20
08-10 ส.ค. 20
14-16 ส.ค. 20
15-17 ส.ค. 20
18-20 ส.ค. 2010,999.-
21-23 ส.ค. 2011,999.-
22-24 ส.ค. 20
28-30 ส.ค. 20
29-31 ส.ค. 20
01-03 ก.ย. 2010,999.-
04-06 ก.ย. 2011,999.-
05-07 ก.ย. 20


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-ดานัง


วันที่ 2 :
บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์


วันที่ 3 :
ดานัง-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-ห้างวินคอม-กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com