ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี 4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน TG_PHOCANTON1TG_PHJJ

เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
14-17 เมษายน 2563      27,900.-     
15-18 เมษายน 2563
16-19 เมษายน 2563 
24-27 เมษายน 2563 
02-05 พฤษภาคม 2563 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – กวางเจา– ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่


วันที่ 2 :
ร้านบัวหิมะ – **ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127th** – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง


วันที่ 3 :
***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127th *** (ต่อ) – ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว              


วันที่ 4 :
***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127h*** (ต่อ) – อิสระช้อปปิ้งย่านอี้เต๋อลู่ –               กวางเจา – กรุงเทพฯ        


Powered by MakeWebEasy.com