ทัวร์ญี่ปุ่น WISTERIA KYUSHU HIROSHIMA 6 วัน 4 คืน

SKU : บิน TG_GGTJJ

เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563

Share

Share

  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
24-29 เมษายน 2563 59,900.-  
26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563  


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ

วันที่ 2 : สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ชมดอกวิสทีเรีย คาวาจิ ฟูจิ – คิตะคิวชู - ออนเซ็น

วันที่ 3 : ศาลเจ้าโมโตะโนซุมิ อนาริ - สะพานคินไตเคียว อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพ -  เมืองฮิโรชิม่า ปราสาทฮิโรชิม่า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ง

วันที่ 4 : เกาะมิยาจิม่า – อิทสึคุชิม่า –ชมดอกพิงค์มอส – คลองคุราชิกิ

วันที่ 5 : ปราสาทฮิเมจิ –โกเบ พอร์ตทาวเวอร์ ฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบา

วันที่ 6 : อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท - อิออน – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com