ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่สามรส ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว 5 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า : บิน CZ_CSPVGCZ04_SSJJ

เดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2563

Share

รายละเอียดสินค้า  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
วันที่ 10-14 มกราคม 2563 9,899.- 
วันที่ 07-11 กุมภาพันธ์ 2563  10,899.- 
วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2563  9,899.-  
วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2563  
วันที่ 01-05 มีนาคม 2563     10,899.-   
วันที่ 15-19 มีนาคม 2563  
วันที่ 22-26 มีนาคม 2563  

หมายเหตุ :
•ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท
• เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


วันที่ 2 :
กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ร้านผ้าไหม--ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้


วันที่ 3 :
ซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)


วันที่ 4 :
เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-กลับเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา
ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-สนามบินเซี่ยงไฮ้


วันที่ 5 :
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

บิน HO_PVG-015_ORGJJ

เดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2563

 
THB 9,999 ฿ 9,999
New

บิน MU_MU117_ITC

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

 
THB 16,888 ฿ 16,888
New

บิน HO_PVG-013_ORGJJ

เดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2563

 
THB 9,999 ฿ 9,999
New

บิน FM_MU118_ITCJJ

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

 
THB 9,888 ฿ 9,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com