ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน [เลสโก รักนี้ ที่ฮัลสัตท] 6 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : บิน BR_ZVIE08_ZEJJ

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

Share

รายละเอียดสินค้า  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
15 - 20 กุมภาพันธ์ 256342,999.-
14 - 19 มีนาคม 256336,999.-
13 - 18 เมษายน 2563
(13 14 15 เม.ย. วันสงกรานต์)
45,999.-
27 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563
(01 พ.ค. วันแรงงาน)
39,999.-
11 - 16 พฤษภาคม 256338,999.-
30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2563
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระราชินี)
39,999.-
13 - 18 มิถุนายน 256338,999.-
27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2563

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **
** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศออสเตรีย ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท**
สำหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 วันทำการ


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


วันที่ 2 :
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์  


วันที่ 3 :
จตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นแห่งเมืองพัสเซา


วันที่ 4 :
เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - โบสถ์แพริช - โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท - จัตุรัสกลางเมือง - รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ - เมืองลินซ์ - จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ - อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ - มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์


วันที่ 5 :
เมืองลินซ์ - เมืองเวียนนา - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย      

วันที่ 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

บิน EK_EK030_WR1JJ

เดินทาง : มีนาคม-กรกฏาคม 2563

 
THB 40,900 ฿ 40,900
New

บิน EK_EK029_WR1JJ

เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563

 
THB 42,900 ฿ 42,900
New
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com