ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์] 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน PG_ZMDL04_ZEJJ

เดินทาง : เมษายน - พฤศจิกายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
24 – 26 เมษายน 2563 12,999.- 
04 – 06 พฤษภาคม 2563
(วันวิสาขบูชา) 
14,999.- 
08 – 10 พฤษภาคม 2563   12,999.-  
15 – 17 พฤษภาคม 2563 
12 – 14 มิถุนายน 2563 11,999.- 
19 – 21 มิถุนายน 2563  12,999.-  
 26 – 28 มิถุนายน 2563
04 – 06 กรกฎาคม 2563
(วันอาสาฬหบูชา) 
14,999.- 
10 – 12 กรกฎาคม 2563 11,999.- 
17 – 19 กรกฎาคม 2563            12,999.-           
24 – 26 กรกฎาคม 2563 
31 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563
 07 – 09 สิงหาคม 2563
14 – 16 สิงหาคม 2563 
21 – 23 สิงหาคม 2563 
28 – 30 สิงหาคม 2563 
04 – 06 กันยายน 2563 
11 – 13 กันยายน 2563 
18 – 20 กันยายน 2563
25 – 27 กันยายน 2563
02 – 04 ตุลาคม 2563  13,999.-   
 09 – 11 ตุลาคม 2563
16 – 18 ตุลาคม 2563
23 – 25 ตุลาคม 256315,999.- 
30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563    13,999.-   
 06 – 08 พฤศจิกายน 2563
13 – 15 พฤศจิกายน 2563 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์


วันที่ 2 :
เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี


วันที่ 3 :
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

Powered by MakeWebEasy.com