ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2] 4 วัน 3 คืน

SKU : บิน PG_ZMDL05_ZEJJ

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563     14,999.-      
05 – 08 มีนาคม 2563 
12 – 15 มีนาคม 2563 
26 – 29 มีนาคม 2563 
23 – 26 เมษายน 2563 
24 – 27 เมษายน 2563 
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
(วันแรงงาน) 
16,999.- 
07 – 10 พฤษภาคม 2563    14,999.-     
14 – 17 พฤษภาคม 2563 
21 – 24 พฤษภาคม 2563 
28 – 31 พฤษภาคม 2563 
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 
05 – 08 มิถุนายน 2563 12,999.- 
12 – 15 มิถุนายน 2563 13,999.-  
19 – 22 มิถุนายน 2563 
 26 – 29 มิถุนายน 256314,999.- 
03 – 06 กรกฎาคม 2563
(วันอาสาฬหบูชา) 
16,999.- 
09 – 12 กรกฎาคม 256312,999.- 
17 – 20 กรกฎาคม 2563  13,999.-   
23 – 26 กรกฎาคม 2563 
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2563 
 21 – 24 สิงหาคม 2563 14,999.-    
04 – 07 กันยายน 2563 
18 – 21 กันยายน 2563 
25 – 28 กันยายน 2563 
08 – 11 ตุลาคม 2563   15,999.-    
09 – 12 ตุลาคม 2563 
15 – 18 ตุลาคม 2563 
16 – 19 ตุลาคม 2563 
23 – 26 ตุลาคม 2563
(วันปิยมหาราช) 
16,999.- 
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 15,999.-  
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 
05 – 08 พฤศจิกายน 2563
06 – 09 พฤศจิกายน 2563
12 – 15 พฤศจิกายน 2563
13 – 16 พฤศจิกายน 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์


วันที่ 2 :
เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี


วันที่ 3 :
พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเ


วันที่ 4 :
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ 


Powered by MakeWebEasy.com