ทัวร์ล่องเรือสำราญ โอกินาว่า ฮวาเหลียน คีลุง ไทเป (พักโรงแรม 1 คืน) 5 วัน 4 คืน

CRUISE_NRJH0413(C)_JHJJ

เดินทาง : 13-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)

Share

Share

  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางประเภทห้องพักบนเรือ
COSTA FORTUNA
ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)
13-17 เมษายน 2563ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง35,999
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง37,999
ห้องพักแบบมีระเบียง39,999


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – นาฮะ/โอกินาว่า – ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – เช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica

วันที่ 2 : ล่องน่านน้ำสากล

วันที่ 3 : ฮวาเหลียน/ไต้หวัน (อิสระท่องเที่ยวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งตามอัธยาศัย)

วันที่ 4 : คีลุง/ไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง

วันที่ 5 : ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – มิตซุย เอาท์เลทพาร์ค – เถาหยวน – ฮ่องกง –กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ 

Powered by MakeWebEasy.com