ทัวร์ตุรกี เที่ยนฟิน ตุรกี อู่อารยะธรรมแห่งอานาโตเลีย 9 วัน 7 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน TK_FT-IST TK07V_FINJJ

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
14 – 22 ก.พ. 63 36,990.- 
21 – 29 ก.พ. 63 35,990.- 
06 – 14 มี.ค. 63  34,990.- 
13 – 21 มี.ค. 63 35,990.-  
 20 – 28 มี.ค. 63
03 – 01 เม.ย. 63  36,990.- 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – บูร์ซา


วันที่ 2 :
สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหมบูร์ซา – เพอร์กามอน – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาซึ


วันที่ 3 :
เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงงานเครื่องหนัง – บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล่


วันที่ 4 :
ปามุกคาเล่ - คอนย่า – นครใต้ดินไคมัคลี – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง


วันที่ 5 :
คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินชาดัคหรือไคมักคลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอโรเม่ - โรงงานทอพรม - เครื่องปั้นดินเผาและอัญมณี - กรุงอังคารา

วันที่ 6 : กรุงอังคารา - สุสานอตาเติร์ก - ป้อมปราการอังคารา – อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่ 7 : จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด – ฮิปโปโดรม – สไปซ์มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปิ - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน

วันที่ 8 : สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังโดลบามาเช่ – สนามบิน

วันที่ 9 : กรุงเทพฯ 

Powered by MakeWebEasy.com