ทัวร์ล่องเรือสำราญ โอกินาว่า ฮวาเหลียน คีลุง ไทเป 6 วัน 3 คืน

SKU : CRUISE_NRJH0413(B)_JHJJ

เดินทาง : 12-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)

Share

หมวดหมู่ : ทัวร์ล่องเรือ

Share

  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางประเภทห้องพักบนเรือ
COSTA FORTUNA
ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)
12-17 เมษายน 2563ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง30,999
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง32,999
ห้องพักแบบมีระเบียง34,999


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – นาฮะ/โอกินาว่า – ถนนโคคุไซ – ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ–เช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica

วันที่ 3 : ล่องน่านน้ำสากล

วันที่ 4 : ฮวาเหลียน/ไต้หวัน (อิสระท่องเที่ยวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งตามอัธยาศัย)

วันที่ 5 : คีลุง/ไต้หวัน – ตึกไทเป 101 –เถาหยวน – เซี่ยงไฮ้ 

วันที่ 6 : กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ

Powered by MakeWebEasy.com