ทัวร์ล่องเรือสำราญ โอกินาว่า (พักโรงแรม 1 คืน) ฮวาเหลียน คีลุง ไทเป 7 วัน 4 คืน

SKU : CRUISE_NRJH0413(A)_JHJJ

เดินทาง : 11-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)

Share

หมวดหมู่ : ทัวร์ล่องเรือ

Share

  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางประเภทห้องพักบนเรือ
COSTA FORTUNA
ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)
11-17 เมษายน 2563ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง35,999
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง37,999
ห้องพักแบบมีระเบียง39,999


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – นาฮะ / โอกินาว่า – ถนนโคคุไซ 

วันที่ 3 : ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – อเมริกัน วิลเลจ – อิออน–เช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica 

วันที่ 4 : ล่องน่านน้ำสากล  

วันที่ 5 : ฮวาเหลียน/ไต้หวัน (อิสระท่องเที่ยวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งตามอัธยาศัย)   

วันที่ 6 : คีลุง/ไต้หวัน – ตึกไทเป 101 – เถาหยวน – เซี่ยงไฮ้

วันที่ 7 : กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ

Powered by MakeWebEasy.com