ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย] 8 วัน 5 คืน

รหัสสินค้า : บิน TG_ZARN09_ZEJJ

เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2563

Share

รายละเอียดสินค้า  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
07 - 14 เมษายน 2563
(13 14 เม.ย. วันสงกรานต์)
65,999.-
08 - 15 เมษายน 2563
(13 14 15 เม.ย. วันสงกรานต์)
12 - 19 เมษายน 2563
(13 14 15 เม.ย. วันสงกรานต์)
30 เม.ย. - 07 พ.ค. 2563
(01 พ.ค. วันแรงงาน / 04 พ.ค. วันฉัตรมงคล / 06 พ.ค. วันวิสาขบูชา)
55,999.-
02 - 09 พฤษภาคม 2563
(04 พ.ค. วันฉัตรมงคล / 06 พ.ค. วันวิสาขบูชา)
52,999.-
09 - 16 พฤษภาคม 2563
(01 พ.ค. วันแรงงาน / 04 พ.ค. วันฉัตรมงคล / 06 พ.ค. วันวิสาขบูชา)
27 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2563
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระราชินี)
49,999.-
30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 2563
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระราชินี)
02 - 09 มิถุนายน 2563
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระราชินี)
55,999.-
13 - 20 มิถุนายน 2563
20 - 27 มิถุนายน 2563

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (หากมี) **

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท**
สำหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 วันทำการ


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


วันที่ 2 :
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์          


วันที่ 3 :
เมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมืองคาร์ลสตัด - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่แห่งเมืองคาร์ลสตัด


วันที่ 4 :
เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวงแห่งเมืองออสโล - อาคารรัฐสภาแห่งเมืองออสโล       


วันที่ 5 :
เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

วันที่ 6 : เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - ถนนสตรอยก์เกท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - ท่าเรือนูฮาวน์

วันที่ 7 : เมืองโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

วันที่ 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

บิน TG_EUR08B_DSJJ

เดินทาง : 10-20 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)

 
THB 150,000 ฿ 150,000
New

บิน TG_EUR48_DSJJ

เดินทาง : กุมภาพันธ์-เมษายน 2563

 
THB 139,000 ฿ 139,000
Best Seller

บิน TG_EUR50A_DSJJ

เดินทาง : 21-31 มีนาคม 2563

 
THB 145,000 ฿ 145,000
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com