ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เบบี้บลูส์ 5 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน XJ_XJ165_TTNJJ

เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
16-20 เมษายน 2563             23,888.-            
17-21 เมษายน 2563 
18-22 เมษายน 2563 
19-23 เมษายน 2563 
20-24 เมษายน 2563 
21-25 เมษายน 2563 
22-26 เมษายน 2563 
23-27 เมษายน 2563 
24-28 เมษายน 2563 
25-29 เมษายน 2563 
26-30 เมษายน 2563 
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2563 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 2 :
เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ


วันที่ 3 :
เมืองสึคุบะ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์  - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ - เมืองฟุคุชิมะ - แช่น้ำแร่ออนเซน


วันที่ 4 :
เมืองฟุคุชิมะ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – เมืองนาริตะ สนามบินนาริตะ


วันที่ 5 :
สนามบิน ดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com