Best Seller

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย (ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส) 10 วัน 7 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน TK_PCJJ

เดินทาง : มีนาคม-กันยายน 2563

Share

Share

  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
28 มี.ค.-6 เม.ย. 2563 (วันจักรี)

 

79,900.- 

27 มิ.ย.- 6 ก.ค. 2563
3-12 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)
7-16 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ)
25 ก.ย.-4 ต.ค. 2563 (วันออกพรรษา)


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล

วันที่ 2 : กรุงอิสตันบูล- เมืองบาคู    

วันที่ 3 : เมืองบาคู-เมืองโกบัสตาน-เมืองบาคู

วันที่ 4 : เมืองบาคู-เมืองเชคี 

วันที่ 5 : เมืองเชคี-กรุงทบิลิซี (ประเทศจอร์เจีย)

วันที่ 6 : เมืองทบิลิซี่-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองกอรี่-เมืองคาซเบกี้

วันที่ 7 : เมืองคาซเบกี้-เมืองกูดาอูรี่-กรุงทบิลิซี่

วันที่ 8 : กรุงทบิลิซี่-เมืองมิทสเคต้า-กรุงทบิลิซี่

วันที่ 9 : กรุงทบิลิซี-กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 : สนามบินสุวรรณภูมิ

Powered by MakeWebEasy.com