ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ON MY MIND 8 วัน

รหัสสินค้า : บิน EK_EK024_WR1JJ

เดินทาง : พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
12-19 พ.ย. 256242,900.-
04-11 ธ.ค. 2562
15-22 ม.ค. 2563
08-15 ก.พ. 2563
22-29 ก.พ. 2563
19-26 มี.ค. 2563

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (3 USD x 6 วัน = 18 USD)
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3 USD x 6 วัน = 18 USD)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย เริ่มต้นวันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ


วันที่ 2 :
ดูไบ – ทบิลิซิ – วิหารซีโอนี


วันที่ 3 :
ทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้ – โบสถ์เมทเทคี – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - Bridge ofPeace - เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - ร้าน Old Georgian Bakery Tone - Anchiskhati church – อนุสาวรีย์มารดา            แห่งจอร์เจีย - Jan sharden street


วันที่ 4 :
ทบิลิซี – มิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake   อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – คัสเบกี – เทือกเขาคอเคซัส


วันที่ 5 :
เมืองกูดาอูรี – เมืองโกรี่ – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค – เมืองบอร์โจมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park

วันที่ 6 : บอร์โจมี– เมือง akhaltsikhe – ป้อม Rabat Fortress

วันที่ 7 : ทบิลิซี – อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia

วันที่ 8 : ดูไบ-กรุงเทพฯ 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

บิน TK_BT-GEO01_BNJJ

เดืนทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

 
THB 39,900 ฿ 39,900
New

บิน TK_VIEWTK05A_VWJJ

เดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2563

 
THB 45,900 ฿ 45,900
New

บิน TK_ZTBS05_ZEJJ

เดินทาง : 07 - 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)

 
THB 45,999 ฿ 45,999
New

บิน TK_TK381_ITCJJ

เดินทาง : พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

 
THB 39,888 ฿ 39,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com