ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย บินตรง 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : บิน CZ_CZ76_ITCJJ

เดินทาง : พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

Share

รายละเอียดสินค้า

  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
19-22 พ.ย.2562 9,888.-  
20-23 พ.ย.2562 
21-24 พ.ย.2562  10,888.-  
29 พ.ย.-02 ธ.ค.2562 
04-07 ธ.ค.2562 11,888.- 
13-16 ธ.ค.2562   10,888.-   
23-26 ธ.ค.2562
26-29 ธ.ค.2562 
31 ธ.ค.-03 ม.ค.2563 14,888.- 
10-13 ม.ค.2563        11,888.-         
20-23 ม.ค.2563 
24-27 ม.ค.2563
30 ม.ค.-02 ก.พ.2563 
20-23 ก.พ.2563 
27 ก.พ.-01 มี.ค.2563 
06-09 มี.ค.2563 
13-16 มี.ค.2563 
24-27 มี.ค.2563 

**ไม่รวมค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น)**


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามบินจางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย  สะพานแก้วจางเจียเจี้ย                                                   

วันที่ 2 : ถ้ำวังมังกรเหลือง(รวมล่องเรือ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-OPTION:เขาอวตาร    

วันที่ 3 : พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย -ตลาดใต้ดิน-OPTION:ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู

วันที่ 4 : ภูเขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-สนามบินจางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com