ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 8 วัน 6 คืน

SKU : บิน TK_CUJJ

เดินทาง : ตุลาคม 62-มีนาคม 63

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
08-15 ตุลาคม 256229,900.-
10-17 ตุลาคม 256230,900.-
17-24 ตุลาคม 2562
25 ต.ค.-01 พ.ย.256229,900.-
01-08 พฤศจิกายน 256230,900.-
08-15 พฤศจิกายน 2562
15-22 พฤศจิกายน 2562
22-29 พฤศจิกายน 2562
04-11 ธันวาคม 2562 (วันพ่อแห่งชาติ)31,900.-
09-16 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูญ)
18-25 ธันวาคม 256232,900.-
25 ธ.ค.-01 ม.ค. 2563 (วันปีใหม่)39,900.-
26 ธ.ค.-02 ม.ค. 2563 (วันปีใหม่)
04-11 มกราคม 256332,900.-
09-16 มกราคม 256330,900.-
16-23 มกราคม 256331,900.-
23-30 มกราคม 256330,900.-
05-12 กุมภาพันธ์ 256332,900.-
12-19 กุมภาพันธ์ 256331,900.-
19-26 กุมภาพันธ์ 256330,900.-
26 ก.พ.-04 มี.ค. 2563
05-12 มีนาคม 256331,900.-
12-19 มีนาคม 2563
19-26 มีนาคม 256330,900.-
26 มี.ค.-02 เม.ย. 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)


วันที่ 2 :
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก


วันที่ 3 :
วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่


วันที่ 4 :
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย  - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า –
เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง


วันที่ 5 :
โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า

วันที่ 6 : เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์

วันที่ 7 : สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล

วันที่ 8 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Powered by MakeWebEasy.com