ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน FD_BT-VN081_BNJJ

เดินทาง : เมษายน-ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
17-20 เมษายน 256313,900.-
08-11 พฤษภาคม 2563
15-18 พฤษภาคม 256314,900.-
22-25 พฤษภาคม 256313,900.-
29 พ.ค.-01 มิ.ย.256314,900.-
05-08 มิถุนายน 256313,900.-


12-15 มิถุนายน 2563
19-22 มิถุนายน 2563
26-29 มิถุนายน 2563
03-06 กรกฏาคม 256314,900.-
10-13 กรกฏาคม 2563
17-20 กรกฏาคม 2563
24-27 กรกฏาคม 2563
25-28 กรกฏาคม 2563
31 ก.ค.-03 ส.ค.2563
07-10 สิงหาคม 2563
12-15 สิงหาคม 2563
14-17 สิงหาคม 256313,900.-
21-24 สิงหาคม 2563
28-31 สิงหาคม 256314,900.-
03-06 กันยายน 256313,900.-
24-27 กันยายน 2563
01-04 ตุลาคม 256314,900.-
08-11 ตุลาคม 256313,900.-
10-13 ตุลาคม 256314,900.-
11-14 ตุลาคม 2563
15-18 ตุลาคม 256313,900.-
22-25 ตุลาคม 256315,900.-
23-26 ตุลาคม 256316,900.-
29 ต.ค.-01 พ.ย.256313,900.-
31 ต.ค.-03 พ.ย.2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม


วันที่ 2 :
เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองเว้-ดานัง-บาน่าฮิลล์


วันที่ 3 :
บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดจีน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร 


วันที่ 4 :
ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                 


Powered by MakeWebEasy.com