ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 2 คืน ซุปตาร์.. ราชาบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : บิน PG_PGDAD01_TTNJJ

เดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2562

Share

รายละเอียดสินค้า  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
01-04 ตุลาคม 2562 13,888.- 
03-06 ตุลาคม 2562 16,888.- 
05-08 ตุลาคม 2562 15,888.- 
07-10 ตุลาคม 2562 14,888.- 
09-12 ตุลาคม 2562 15,888.- 
14-17 ตุลาคม 2562 17,888.- 
16-19 ตุลาคม 2562 14,888.- 
18-21 ตุลาคม 2562 17,888.- 
20-23 ตุลาคม 2562 15,888.-  
22-25 ตุลาคม 2562 
26-29 ตุลาคม 2562 16,888.- 
28-31 ตุลาคม 2562 15,888.-  
30 ต.ค.-02 พ.ย. 2562 
02-05 พฤศจิกายน 2562 16,888.- 
04-07 พฤศจิกายน 2562 15,888.-  
06-09 พฤศจิกายน 2562 
09-12 พฤศจิกายน 2562   16,888.-   
11-14 พฤศจิกายน 2562 
13-16 พฤศจิกายน 2562 
15-18 พฤศจิกายน 2562 17,888.- 
17-20 พฤศจิกายน 2562 16,888.- 
19-22 พฤศจิกายน 2562 15,888.- 
21-24 พฤศจิกายน 2562 16,888.- 
24-27 พฤศจิกายน 2562 15,888.-  
26-29 พฤศจิกายน 2562 
28 พ.ย.-01 ธ.ค. 2562 17,888.- 
30 พ.ย.-03 ธ.ค. 2562 16,888.- 
02-05 ธันวาคม 2562  15,888.-
04-07 ธันวาคม 2562   16,888.-   
08-11 ธันวาคม 2562 
10-13 ธันวาคม 2562 
12-15 ธันวาคม 2562 15,888.- 
14-17 ธันวาคม 256216,888.-
16-19 ธันวาคม 256215,888.-
18-21 ธันวาคม 2562
21-24 ธันวาคม 256216,888.-
23-26 ธันวาคม 256217,888.-
25-28 ธันวาคม 256218,888.-

**จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หัก 2,000 บาท/ท่าน**
*ตั๋วเครื่องบินสำหรับ เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี 2,000 บาท/ท่าน*


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์

วันที่ 2 : บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR - 

สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - วัดพระใหญ่ (Linh Chua linh Tu Temple)

วันที่ 3 : ดานัง  - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร

วันที่ 4 : เมืองดานัง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - กรุงเทพมหานคร 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com