ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : บิน XJ_XJ129_TTNJJ

เดินทาง : มิถุนายน-กันยายน 2562

หมวดหมู่ : ทัวร์โตเกียว

Share

รายละเอียดสินค้า  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
24 – 28 มิถุนายน 2562 14,888.-      
25 – 29 มิถุนายน 2562 
26 – 30 มิถุนายน 2562 
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562 
30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2562 
01 – 05 กรกฎาคม 2562                         14,888.-                          
02 – 06 กรกฎาคม 2562 
03 – 07 กรกฎาคม 2562 
04 – 08 กรกฎาคม 2562 
05 – 09 กรกฎาคม 2562 
06 – 10 กรกฎาคม 2562 
07 – 11 กรกฎาคม 2562 
08 – 12 กรกฎาคม 2562 
09 – 13 กรกฎาคม 2562 
11 – 15 กรกฎาคม 2562 
12 – 16 กรกฎาคม 2562 
14 – 18 กรกฎาคม 2562 
15 – 19 กรกฎาคม 2562 
 16 – 20 กรกฎาคม 2562
17 – 21 กรกฎาคม 2562 
18 – 22 กรกฎาคม 2562 
19 – 23 กรกฎาคม 2562 
20 – 24 กรกฎาคม 2562 
21 – 25 กรกฎาคม 2562 
22 – 26 กรกฎาคม 2562 
23 – 27 กรกฎาคม 2562 
24 – 28 กรกฎาคม 2562 
25 – 29 กรกฎาคม 2562 
27 – 31 กรกฎาคม 2562 
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562 
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562
01 – 05 สิงหาคม 256214,888.-
02 – 06 สิงหาคม 2562
04 – 08 สิงหาคม 2562
05 – 09 สิงหาคม 2562
06 – 10 สิงหาคม 2562
07 – 11 สิงหาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
10 – 14 สิงหาคม 2562
11 – 15 สิงหาคม 2562
13 – 17 สิงหาคม 2562
14 – 18 สิงหาคม 2562
15 – 19 สิงหาคม 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
17 – 21 สิงหาคม 2562
18 – 22 สิงหาคม 2562
19 – 23 สิงหาคม 2562
20 – 24 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
22 – 26 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
24 – 28 สิงหาคม 2562
25 – 29 สิงหาคม 2562
27 – 31 สิงหาคม 2562
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562
31 ส.ค. – 04 ก.ย.2562
01 – 05 กันยายน 256214,888.-
02 – 06 กันยายน 2562
03 – 07 กันยายน 2562
04 – 08 กันยายน 2562
05 – 09 กันยายน 2562
06 – 10 กันยายน 2562
07 – 11 กันยายน 2562
08 – 12 กันยายน 2562
09 – 13 กันยายน 2562
10 – 14 กันยายน 2562
11 – 15 กันยายน 2562
12 – 16 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562
14 – 18 กันยายน 2562
15 – 19 กันยายน 2562
16 – 20 กันยายน 2562
17 – 21 กันยายน 2562
18 – 22 กันยายน 2562
19 – 23 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
21 – 25 กันยายน 2562
22 – 26 กันยายน 2562
23 – 27 กันยายน 2562
24 – 28 กันยายน 2562
25 – 29 กันยายน 2562
26 – 30 กันยายน 2562
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 7,900  บาท**

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป**


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 2 :
นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ดิวตี้ฟรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ


วันที่ 3 :
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว


วันที่ 4 :
นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์ 


วันที่ 5 :
สนามบิน ดอนเมือง

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

บิน XJ_XJ142_TTNJJ

เดินทาง : ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562

 
THB 25,888 ฿ 25,888
New

บิน XJ_XJ143_TTNJJ

เดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

 
THB 24,888 ฿ 24,888
New

บิน XJ_XJ141_TTNJJ

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มกราคม 63

 
THB 23,888 ฿ 23,888
New

บิน XJ_XJ140_TTNJJ

เดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2562

 
THB 22,888 ฿ 22,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com