ทัวร์จางเจียเจี้ย อวตาร บินตรง 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : บิน CZ_CZ75_ITCJJ

เดินทาง : กรกฏาคม-กันยายน 2562

หมวดหมู่ : ทัวร์จีน

Share

รายละเอียดสินค้า  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
03-06 กรกฏาคม 2562 9,888.-  
17-20 กรกฏาคม 2562 
18-21 กรกฏาคม 2562 10,888.- 
24-27 กรกฏาคม 2562 9,888.- 
26-29 กรกฏาคม 2562   10,888.-  
02-05 สิงหาคม 2562 
07-10 สิงหาคม 2562 9,888.- 
15-18 สิงหาคม 2562 10,888.- 
21-24 สิงหาคม 2562 9,888.- 
23-26 สิงหาคม 2562 10,888.- 
28-31 สิงหาคม 2562 9,888.- 
30 ส.ค.-02 ก.ย.2562    10,888.-    
05-08 กันยายน 2562 
06-09 กันยายน 2562 
13-16 กันยายน 2562 
18-21 กันยายน 2562 9,888.- 
20-23 กันยายน 2562   11,888.-   
26-29 กันยายน 2562 
27-30 กันยายน 2562 

**อัตราค่าบริการไม่รวม**
-ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น)
-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย                                                   


วันที่ 2 :
ถ้ำวังมังกรเหลือง(รวมล่องเรือ) - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - OPTION:เขาอวตาร    


วันที่ 3 :
พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ตลาดใต้ดิน - OPTION:ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู


วันที่ 4 :
ภูเขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - สนามบินจางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

บิน 8L_8L81_ITCJJ

เดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2562

 
THB 13,888 ฿ 13,888
New

บิน TG_CNTG713_ITCJJ

เดินทาง : ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562

 
THB 22,900 ฿ 22,900
New

บิน XW_XW-H25_ITCJJ

เดินทาง : ธันวาคม 62 - กุมภาพันธ์ 63

 
THB 19,888 ฿ 19,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com