ทัวร์ยุโรป Free Style Mono Swiss 7 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า : บิน EK_Euro8.2_VCJJ

เดินทาง : มิถุนายน-ธันวาคม 2562

Share

รายละเอียดสินค้า  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
05-11 มิถุนายน 2562 39,900.-
18-24 กันยายน 2562
25 ก.ย.- 01 ต.ค.2562
02-08 ตุลาคม 2562
12-18 ตุลาคม 2562
13-19 ตุลาคม 2562
16-22 ตุลาคม 2562
19-25 ตุลาคม 2562
23-29 ตุลาคม 2562
06-12 พฤศจิกายน 2562
13-19 พฤศจิกายน 2562
27 พ.ย.- 03 ธ.ค.2562
04-10 ธันวาคม 2562
05-11 ธันวาคม 2562

อัตรานี้ไม่รวม : ค่าทิปท่านละ 50.- ยูโร


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 : สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน

วันที่ 3 : มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ

วันที่ 4 : มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000

วันที่ 5 : เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - แองเกิลเบิร์ก

วันที่ 6 : แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - มิลาน

วันที่ 7 : กรุงเทพ ฯ 

สินค้าเกี่ยวข้อง

บิน EK_EK010B_WR1JJ

เดินทาง : สิงหาคม-ตุลาคม 2562

 
THB 42,900 ฿ 42,900
New

บิน EK_EK010B_WR1JJ

เดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 (ปีใหม่ 63)

 
THB 40,900 ฿ 40,900
New

บิน EK_EK013A_WR1JJ

เดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 (ปีใหม่ 63)

 
THB 40,900 ฿ 40,900

บิน EK_EURO8.1_VCJJ

เดินทาง : กันยายน-พฤศจิกายน 2562

 
THB 68,900 ฿ 68,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com