ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน

SKU : บิน VZ_CIGJJ

เดินทาง : มกราคม-ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
วันที่ 5-7 มกราคม 638,888.-
วันที่ 8-10 มกราคม 63
วันที่ 10-12 มกราคม 639,499.-
วันที่ 12-14 มกราคม 638,888.-
วันที่ 14-16 มกราคม 63
วันที่ 15-17 มกราคม 63
วันที่ 18-20 มกราคม 639,499.-
วันที่ 19-21 มกราคม 638,888.-
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 63
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 63
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 6310,499.-
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 638,888.-
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 639,499.-
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 638,888.-
วันที่ 4-6 มีนาคม 63
วันที่ 6-8 มีนาคม 639,499.-
วันที่ 7-9 มีนาคม 63
วันที่ 10-12 มีนาคม 638,888.-
วันที่ 11-13 มีนาคม 63
วันที่ 14-16 มีนาคม 639,499.-
วันที่ 15-17 มีนาคม 638,888.-
วันที่ 21-23 มีนาคม 639,499.-
วันที่ 22-24 มีนาคม 638,888.-
วันที่ 25-27 มีนาคม 63
วันที่ 01-03 เมษายน 63
วันที่ 03-05 เมษายน 639,499.-
วันที่ 8-10 เมษายน 638,888.-
วันที่ 11-13 เมษายน 63
วันสงกรานต์
11,499.-
วันที่ 13-15 เมษายน 63
วันสงกรานต์
วันที่ 17-19 เมษายน 639,499.-
วันที่ 22-24 เมษายน 638,888.-
วันที่ 24-26 เมษายน 639,499.-
วันที่ 25-27 เมษายน 63
วันที่ 01-03 พฤษภาคม 63
วันแรงงาน
วันที่ 03-05 พฤษภาคม 63
วันที่ 06-08 พฤษภาคม 63
วันวิสาขบูชา
วันที่ 13-15 พฤษภาคม 638,888.-
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 639,499.-
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 63
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 638,888.-
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 639,449.-
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 638,888.-
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 63
9,499.-
วันที่ 3-5 มิถุนายน 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
8,888.-
วันที่ 05-07 มิถุนายน 639,499.-
วันที่ 10-12 มิถุนายน 638,888.-
วันที่ 12-14 มิถุนายน 639,499.-
วันที่ 17-19 มิถุนายน 638,888.-
วันที่ 19-21 มิถุนายน 639,499.-
วันที่ 20-22 มิถุนายน 63
วันที่ 24-26 มิถุนายน 638,888.-
วันที่ 26-28 มิถุนายน 639,499.-
วันที่ 01-03 กรกฎาคม 638,888.-
วันที่ 03-05 กรกฎาคม 639,499.-
วันที่ 08-10 กรกฎาคม 638,888.-
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 639,499.-
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 638,888.-
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 639,499.-
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 638,888.-
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 639,499.-
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 638,888.-
วันที่ 05-07 สิงหาคม 63
วันที่ 07-09 สิงหาคม 639,499.-
วันที่ 12-14 สิงหาคม 63
วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 14-16 สิงหาคม 63
วันที่ 15-17 สิงหาคม 63
วันที่ 19-21 สิงหาคม 638,888.-
วันที่ 21-23 สิงหาคม 639,499.-
วันที่ 26-28 สิงหาคม 638,888.-
วันที่ 28-30 สิงหาคม 639,499.-
วันที่ 29-31 สิงหาคม 63
วันที่ 02-04 กันยายน 638,888.-
วันที่ 04-06 กันยายน 639,499.-
วันที่ 09-11 กันยายน 638,888.-
วันที่ 11-13 กันยายน 639,499.-
วันที่ 16-18 กันยายน 638,888.-
วันที่ 18-20 กันยายน 639,499.-
วันที่ 23-25 กันยายน 638,888.-
วันที่ 25-27 กันยายน 639,499.-
วันที่ 26-28 กันยายน 63
วันที่ 02-04 ตุลาคม 63
วันที่ 07-09 ตุลาคม 638,888.-
วันที่ 09-11 ตุลาคม 639,499.-
วันที่ 10-12 ตุลาคม 63
วันที่ 11-13 ตุลาคม 63
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันที่ 14-16 ตุลาคม 638,888.-
วันที่ 16-18 ตุลาคม 639,499.-
วันที่ 21-23 ตุลาคม 63
วันปิยมหาราช


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพ - ดาลัด - มุยเน่ - ลำธาร FAIRY STREAM - ทะเลทรายแดง- หมู่บ้านชาวประมง

วันที่ 2 : ทะเลทรายขาว - น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) - พระราชวังฤดูร้อน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม - บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

วันที่ 3 : สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบินดาลัด - สนามบินสุวรรณภูมิ 

Powered by MakeWebEasy.com