ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ FANSIPAN 4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน FD_BT-VN061_BNJJ

เดินทาง : มกราคม-กรกฏาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
04-07 เมษายน 256314,900.-
05-08 เมษายน 2563
11-14 เมษายน 256316,900.-
12-15 เมษายน 2563
16-19 เมษายน 256314,900.-
18-21 เมษายน 256313,900.-
19-22 เมษายน 2563
23-26 เมษายน 2563
25-28 เมษายน 2563
30 เม.ย.-03 พ.ค.256314,900.-
02-05 พฤษภาคม 2563
03-06 พฤษภาคม 2563
07-10 พฤษภาคม 2563
09-12 พฤษภาคม 256313,900.-
14-17 พฤษภาคม 256314,900.-
16-19 พฤษภาคม 256313,900.-
21-24 พฤษภาคม 256314,900.-
23-26 พฤษภาคม 256313,900.-
28-31 พฤษภาคม 256314,900.-
30 พ.ค.-02 มิ.ย.2563
04-07 กรกฏาคม 256315,900.-
26-29 กรกฏาคม 256314,900.-


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ชมน้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา

วันที่ 2 : ซาปา - นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - ฮานอย

วันที่ 3 : ฮานอย - นิงบิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) - ฮาลอง - ร้านยา - ตลาดราตรีฮาลอง

วันที่ 4 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - ฮานอย - ร้านหยก -ถนน36สาย - กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com