ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3 วัน 2 คืน

SKU : บิน FD_BT-MMR04_BNJJ

เดินทาง : เมษายน - สิงหาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
04-06 เมษายน 256313,900.-
10-12 เมษายน 2563
11-13 เมษายน 256314,900.-
13-15 เมษายน 2563
24-26 เมษายน 256312,900.-
25-27 เมษายน 256311,900.-
01-03 พฤษภาคม 256312,900.-
02-04 พฤษภาคม 2563 11,900.-08-10 พฤษภาคม 2563
15-17 พฤษภาคม 2563
22-24 พฤษภาคม 2563
29-31 พฤษภาคม 2563
03-05 มิถุนายน 256313,900.-
19-21 มิถุนายน 256312,900.-
03-05 กรกฏาคม 2563
10-12 กรกฏาคม 256311,900.-
31 ก.ค.-02 ส.ค.2563
14-16 สิงหาคม 256312,900.-
21-23 สิงหาคม 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)


วันที่ 2 :
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


วันที่ 3 :
ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

 

Powered by MakeWebEasy.com