สถานที่ท่องเที่ยวในพม่า ตามรอยละคร " อกเกือบหักแอบรักคุณสามี "

Last updated: 2020-05-30  |  293 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถานที่ท่องเที่ยวในพม่า ตามรอยละคร " อกเกือบหักแอบรักคุณสามี "

วันนี้แอดมินมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในพม่า
ตามรอยละคร " อกเกือบหักแอบรักคุณสามี "
อีกนึงฉากที่คู่พระเอกนางเอกชวนกันไปเที่ยวในพม่า
และ 3 เมืองที่ทั้งคู่ไปนั้น คือ ย่างกุ้ง, อินเล , พุกาม
แต่ละฉากสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นแล้วอยากไปมากๆ หมดโควิดเมื่อไรไปกันนะคะ

.

 เจดีย์ชเวดากอง 
เป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศพม่า บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธ เจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์และมีเ พชรอยู่ 5,448 เม็ด

 ไหว้พระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรง น้ำพระประจำวันเกิดของตัวเอ ง จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ไหว้พระเสือ-พระสิงห์ รักใครชอบใครให้เอารูปเขาใส่ไว้ในปากเสือ-สิงห์

.

ทะเลสาบอินเล 
ทะเลสาบอินเล หรือไทใหญ่เรียกว่า หนองอางเล เป็นทะเลสาบน้ำจืดตั้งอยู่ใ นรัฐฉาน อยู่ห่างจากเมืองตองยีประมา ณ 25 กิโลเมตร ในประเทศพม่า เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันด ับสองของพม่า

เจดีย์พุกาม 
พุกามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห ่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์  เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเ จดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดีย์ในพุกามมีมากถึง 4 พันองค์

แต่ทุกวันนี้หลงเหลืออยู่เพ ียง 2 พันกว่าองค์เท่านั้น ทั้งจากที่เสื่อมโทรมไปตามก าลเวลา และที่ถูกรื้อถอนมาสร้างเป็ นกำแพงเมืองหอรบ ในสงครามครั้งสุดท้ายของพุก าม สงครามกับพระเจ้ากุบไลข่าน แห่งมองโกล และนั่นคือ จุดจบของอาณาจักรพุกามที่รุ ่งเรืองมาเกือบ 500 ปี 
 


 
 
 นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม 
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ ใครมาพุกามต้องได้นั่งรถม้า
ชมพระอาทิตย์ตกดินนั่นเอง 

วัดติโลมินโล 
สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าต ิโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ณ จุดที่ใช้ฉัตรเสี่ยงทาย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมให้สร้ างตามมหาโพธิเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ไหว้แล้ว ชีวิตจะสงบสุข ประสบโชคลาภ 

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 
เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและ มีความงดงามที่สุดของประเทศ พม่า ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดง ามดวงตาของท่านเป็นแก้ว ไหว้แล้วจะได้ ความรัก เสน่หา เมตตา-กรุณา 


 

เจดีย์ชเวสิกอง 
สร้างถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นเจดีย์แห่งชัยชนะ ที่พม่ารบชนะเหนือมอญแบบเด็ ดขาดเป็นครั้งแรกเป็นที่บรร จุพระทันตธาตุขององค์สมเด็จ สัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวพม่าถือเป็น 1 ใน 5 ของมหาบูชาสถาน ไหว้แล้ว ทำอะไรก็สำเร็จ โด่งดัง ชนะศัตรูทุกครั้ง 


 
วิหารอนันดา 
“เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุ ลช่างพุกาม” คือคำกล่าวขวัญถึงมหาวิหารข นาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองพ ุกาม ประเทศพม่า เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1633 แล้วเสร็จในปีต่อมา ในรัชกาลพระเจ้าจานสิตา

 เป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ถ้าคู่รักมาไหว้ด้วยกันแล้วตจะรักกันมั่งคงยืนนาน 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Powered by MakeWebEasy.com