15 สถานที่เที่ยวลาวที่สวยที่สุด

Last updated: 2020-05-30  |  199 จำนวนผู้เข้าชม  | 

15 สถานที่เที่ยวลาวที่สวยที่สุด

 สะบายดี ลาว 
ลาว อีกนึงประเทศเพื่อนบ้านเราที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
และที่ลาวนั้นก็มีสถานที่ต่างๆ ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามอยู่มากมาย รวมถึงมีศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีเสน่ห์ วันนี้แอดมินรวบรวม 15 สถานที่เที่ยวลาวที่สวยที่สุดมาให้ชมกันจ้า ใครที่อยากไปลาวห้ามพลาดเลยนะคะ!!!

.

.

 บ้านต้นไม้  เขตรักษาพันธุ์ธรรมชาติบ่อแก้วตั้งอยู่ที่จังหวัดบ่อแก้ว ประเทศลาว เป็นสถานที่อนุรักษ์ ชะนีแก้มดำ (black-cheeked gibbon) สัตว์ป่าหายากที่หลายคนเคยค ิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว

นอกจากนี้ด้วยความอุดมสมบูร ณ์ของป่าทำให้มีสัตว์หายากอ ีกมากมาย เช่น ช้าง หมี ควายป่า และอื่นๆ จึงทำให้ที่เที่ยวเป็นอีกหน ึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำหร ับคนรักธรรมชาติอย่างแท้จริ ง รวมถึงการมาเที่ยวและพักค้า งคืนบนบ้านต้นไม้ที่สูงที่ส ุดในโลก ประสบการณ์แบบนี้คงยากที่จะ หาได้จากที่ไหน

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https:// www.gibbonexperience.org/

.

ปะตูไซ หรือ ประตูชัย เวียงจันทน์ตั้งอยู่ที่กรุงเวียงจันทน์  เป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง ประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีว ิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวั ติของพรรคคอมมิวนิสต์ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 ค่ะ ที่นี่ยังเป็นเหมือนสัญลักษ ณ์ของการมาเที่ยวเวียงจันทน ์เลยก็ว่าได้ นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป สวยๆ ที่นี่ค่ะ บริเวณรอบๆ ประตูชัยจะถูกล้อมรอบด้วยสว นสวย น้ำพุ และดอกไม้ที่ถูกตกแต่งอย่าง สวยงาม นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปย ังชั้นบนเพื่อดูวิวรอบๆ ได้อีกด้วย 
 .

ปราสาทหินวัดพู จำปาสัก


ตั้งอยู่บนเนินเขาภู หรือเรียกกันว่าภูควาย ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาศัก ดิ์ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นโบราณสถานในประเทศลาว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO สันนิษฐานว่าเป็นโบสถ์พราหม ณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระ ศิวะ ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถาน ขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมั น ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอา ยุเก่าแก่ที่สุด

ประเพณีที่โด่งดังของปราสาท หินวัดพู และดึงดูดใจนักท่องเที่ยวนั ้น คือ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุ กปี ประชาชนชาวลาวจากทั่วทุกที่ จะเดินทางมาบวงสรวงบูชาที่น ี่ เป็นเวลา 3 วัน สำหรับในวันสุดท้ายจะมีพระส งฆ์ออกมาบิณฑบาต พอตกค่ำจะมีพิธีเวียนเทียนไ ปรอบๆ ปรางค์ประธาน
 .

 พระธาตุหลวง เวียงจันทน์พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุด ในประเทศลาว เรียกได้ว่าใครมาเวียงจันทน ์แล้ว ไม่ได้มาไหว้พระธาตุหลวง แทบเรียกได้ว่า มาไม่ถึงเวียงจันทน์เลยทีเด ียว เพราะตามประวัติศาสตร์ของลา วนั้น พระธาตุหลวงถูกสร้างขึ้นพร้ อมๆ กับการสร้างเมืองเวียงจันทน ์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิ ศักดิ์ เจ้าเหนือหัวผู้ครองนครเวีย งจันทน์พระองค์แรกนั่นเอง

ตัวองค์พระธาตุเป็นสีทองช่ว งกลางวันเวลาโดนแสงแดดกระทบ จะสวยงามมากๆ และพระธาตุแห่งนี้เป็นที่บร รจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจาก ประเทศศรีลังกา อีกด้วย 
 .

 บลู ลากูน วังเวียงบลู ลากูน (Blue Lagoon) สระน้ำสีฟ้าใสที่เกิดขึ้นตา มธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของถ ้ำภูคำ (Tham Phu Kham Cave) ที่เที่ยวยอดนิยมสุดๆ สำหรับนักท่องเที่ยวไทยค่ะ ที่นี่มีน้ำในสระใสราวกับคร ิสตัล และเป็นสีฟ้า มองเห็นพื้นดินด้านล่างได้อ ย่างชัดเจน ที่ด้านข้างสระมีต้นไม้ใหญ่  สามารถไต่เชือกกระโดดน้ำได้ อย่างสนุกสนาน

นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้ๆ กันนั้นเป็นถ้ำภูคำ ซึ่งมีสระน้ำที่สวยใสอีกแห่ งซึ่งคล้ายกับ บลู ลากูน อยู่ด้านในด้วย ถ้าได้มาเที่ยวแล้ว แวะไปกระโดดน้ำให้เต็มที่ได ้ทั้ง 2 ที่เลยค่ะ

.

 ถ้ำกองลอ  ท่าแขกถ้ำกองลอ หรือ ถ้ำน้ำลอดกองลอ ตั้งอยู่ห่างจากท่าแขกประมา ณ 130 กม. เป็นถ้ำที่มหัศจรรย์อีกแห่ง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล ยทีเดียวค่ะ ซึ่งมีความกว้างใหญ่และยาวก ว่า 7 กิโลเมตร และสูงกว่า 91 เมตร

การเที่ยวถ้ำ จะเป็นการนั่งเรือเข้าไปด้า นในเรื่อยๆ และมีแวะชมความสวยงามของหิน งอกหินย้อยตามจุดต่างๆ ภายในถ้ำนี้ยังมีบ่อน้ำสีมร กต ที่ชาวบ้านท้องถิ่นเชื่อกัน ว่าศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย ทริปนี้บอกเลยว่าเหมาะกับคน ที่ชอบเที่ยวแบบผจญภัยเล็กๆ  เพราะมีความตื่นเต้น และแอดเวนเจอร์เบาๆ ต้องเตรียมตัวกันสักเล็กน้อ ยก่อนไปค่ะ 
 .

พระราชวังหลวงพระบาง  หลวงพระบางพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง เป็นอาคารแบบตะวันตกแต่หลัง คาเป็นแบบทรงลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง หันหน้าเข้าสู่พระธาตุพูสี ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารเ ตี้ยๆ ชั้นเดียวบนพื้นยกสูง มีความงดงามลงตัวของศิลปะยุ คอาณานิคมผสมกับศิลปะแบบล้า นช้าง

สร้างขึ้นในสมัยเจ้ามหาชีวิ ตศรีสว่างวงศ์ พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายข องลาว ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงกา รปกครอง รัฐบาลลาวได้เปลี่ยนพระราชว ังหลวงมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ เข้าชม 
 .

วัดเชียงทอง  หลวงพระบาง


เป็นวัดในหลวงพระบาง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ล้านช้างที่สวยงามมากจนได้ร ับการยกย่องจากนักโบราณคดีว ่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัต ยกรรมลาวทีเดียวค่ะ

นักท่องเที่ยว ชาวลาวมักจะมาเที่ยวชมความส วยงามที่นี่ และสักการะ พระม่าน ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ หอพระม่าน วิหารด้านหลังพระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคล และถ่ายรูปสวยๆ กับกำแพงโบสถ์ ที่มีลวดลายสวยงาม 

.

 สะพานส้ม วังเวียงสะพานส้ม แห่งนี้เป็นชื่อที่นักท่องเ ที่ยวคนไทยใช้เรียกกันค่ะ เป็นสะพานแขวนทอดข้ามผ่านลำ น้ำซองเพื่อใช้เป็นทางข้ามไ ปยังถ้ำจัง ความชิลล์ก็คือ การถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานพร้อมกับวิวอลังการท ี่ด้านหลัง ใครที่มาเที่ยวแล้วเป็นสายช อบถ่ายรูป แวะมาแชะที่นี่ได้เลย 

.

ถ้ำจัง  วังเวียงข้ามสะพานส้มไปอีกฝั่งของลำ น้ำซองก็คือ ถ้ำจัง ที่นี่เป็นที่เที่ยวอีกแห่ง หนึ่งที่น่าสนใจของวังเวียง  ด้านในเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ ่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่หลบภัย สงครามของชาวบ้าน และเมื่อสงครามสงบลงชาวบ้าน จึงได้กลับออกมาตั้งรกรากถิ ่นฐานอยู่ในเมืองวังเวียงนั ่นเองค่ะ

ภายในถ้ำแบ่งออกเป็นหลายส่ว นด้วยกัน มีทั้งห้องโถงใหญ่ และทางเดินแคบๆ เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย ให้เราเดินเที่ยวชมได้รอบถ้ ำ อากาศภายในถ้ำค่อนข้างเย็นส บาย พร้อมทั้งยังมีการติดไฟ เพื่อความสว่างสวยงามของถ้ำ อีกด้วย 
 
.

 น้ำตกตาดกวางสี  หลวงพระบางน้ำตกตาดกวางสี หรือ น้ำตกกวางสี ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยท ี่สุดของหลวงพระบาง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพร ะบางประมาณ 32 กม. ที่นี่เป็นน้ำตกหินปูน น้ำในน้ำตกจึงมีสีเขียวมรกต สวยงาม และมีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้นด้วยกัน มีความสูงโดยรวมประมาณ 75 เมตร ทำให้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใ จสำหรับนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสภาพป่ าที่ร่มรื่น มีสะพาน และเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก และสามารถเลาะข้างน้ำตกเพื่ อเดิมไปชมน้ำตกที่ชั้นบน นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน ้ำบริเวณลำธารได้อีกด้วย เป็นอีกหนึ่งที่ที่ชิลล์มาก ทีเดียว 
 .

 น้ำตกตาดแส้ หลวงพระบางน้ำตกตาดแส้ อยู่ตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลาง แม้ชั้นของน้ำตกอาจไม่สูงเท ่าเมื่อเทียบกับน้ำตกตาดกวา งซี แต่ความสวยงามของน้ำตกตาดแส ้นี้อยู่ตรงสายน้ำที่ไหลอาบ มาตามลานหินกว้างลดหลั่นลงม าเป็นชั้นๆ ลงสู่แอ่งเบื้องล่างซึ่งนัก ท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำไ ด้ นอกจากนั้นบริเวณรอบนอกของต ัวน้ำตกยังมีสถานที่โชว์การ แสดงของช้างอีกด้วย 
 .

 สี่พันดอน หมู่เกาะตอนใต้ของลาวสี่พันดอน ในภาษาลาวแปลว่า สี่พันเกาะ นั่นเองค่ะ ที่นี่เป็นหมู่เกาะซึ่งตั้ง อยู่บริเวณแม่น้ำโขงทางตอนใ ต้ของประเทศลาว ก่อนที่จะไหลเข้าเขตประเทศก ัมพูชา ค่อนข้างมีความเป็นชนบท ธรรมชาติ และสวยงาม

ไฮไลท์ของการมาท่องเที่ยวที ่นี่มีอยู่ 3 แห่ง คือ ดอนคง, ดอนคอน และ ดอนเดด ซึ่งเป็นเกาะที่นักท่องเที่ ยวนิยมมากที่สุด เพราะมี น้ำตกหลี่ผี ซึ่งเป็นสายน้ำโขงที่ไหลผ่า นเนินโขดหินด้วยความแรงจนเก ิดเป็นละอองสีขาว สวยงามอลังการ ช่วงที่เหมาะแก่การเที่ยวชม คือช่วงกรกฎาคม – ธันวาคม เพราะจะเห็นสายน้ำจำนวนมากใ นแก่งหลี่ผีที่ไหลถาโถมผ่าน เนินหินโขดหิน 
 .

ทุ่งไหหิน  เชียงขวางตั้งอยู่ที่ เชียงขวาง ทางเหนือของประเทศลาว ที่นี่มีความน่าอัศจรรย์คือ  หินใหญ่มากมายทรงไหนับพันอา ยุระหว่าง 2,500 – 3,000 ปี ปรากฏเป็นกลุ่มๆ ตลอดแนวเขา และอยู่ล้อมรอบหุบเขาสูงกระ จัดกระจายไปทั่ว ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในแหล่งโ บราณคดีทางประวัติศาสตร์ที่ น่าสนใจ และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในก ารศึกษายุคสมัยก่อนประวัติศ าสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้เลยทีเดียว 

.

 หอพระแก้ว เวียงจันทน์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางตัว เมืองเวียงจันทน์ ซึ่งที่นี่เคยเป็นวัดที่ประ ดิษฐานของ พระแก้วมรกต ในอดีต ซึ่งปัจจุบัน พระแก้วมรกต นั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดพระ ศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในบ้านเรานั่นเอง แต่เดิมหอพระแก้วนั้นเคยเป็ นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว  สร้างขึ้นโดยพระเจ้าไชยเชษฐ าธิราช สำหรับหอพระแก้วที่นักท่องเ ที่ยวเห็นอยู่ในปัจจุบันเป็ นของที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดค่ะ 
 
 
 

Cr.เอิงเอย travel.trueid

Powered by MakeWebEasy.com