การจองและการชำระเงิน

image

ขั้นตอนการชำระเงิน

1. ลูกค้าแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน

2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข

3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

ข้อควรระวัง

- ก่อนการชำระเงิน กรุณาตรวจสอบชื่อโปรแกรมทัวร์ วันเดือนปี ที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทางและราคาทัวร์ และที่สำคัญคือ ชื่อบัญชีสำหรับการโอนให้ถูกต้องดังนี้

กรณีชื่อบัญชีบริษัทฯ
บริษัท สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (เท่านั้น)

กรณีชื่อบัญชีกรรมการผู้มีอำนาจ
นางสาว อารีรัตน์ ทองชุมนุม (เท่านั้น)

- กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรหน้าเว็บไซต์เท่านั้น! ระวังผู้แอบอ้าง หรือสามารถสอบถามข้อมูลพนักงานขายได้ที่เบอร์กลาง 02-375-1792-4 ก่อนการชำระเงิน

- ทางบริษัทฯ ไม่มีการออกไปเรียกเก็บเงิน หรือรับรูดบัตรนอกสถานที่  หากทำการชำระโดยวิธีโอนเข้าบัญชีบริษัทฯ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนไว้จนกว่าจะถึงวันเดินทาง

Powered by MakeWebEasy.com